Referanser

 • Nye Hadeland vgs.: her har vi utført fjellsikring, betongsprøyting, kjerneboring, betongsaging, betongrehabilitering på søyler, sliping, sliping heissjakter, sparkling, Epoxy-maling, kjøresterk Epoxy i verksted, nedlegging av renner utendørs, isolering og armering dekker. Montering av kunst inne og ute. Riving av gulv i idrettshall
 • Næringsbygg Gran: kjerneboring, saging, isolering og armering av gulv før støping, sliping av gulv, rigg av strøm etc., muring av sokler under Paroc-vegger.
 • Rehab av lagergulv Gjøvik: fresing og sliping, ny Epoxy på 1000 m².
 • Renseanlegg: Sandblåsing og Epoxy på vegger og gulv i containerrom og avvanningsrom.
 • Energihuset Kallerud: Wiresaging for rund trappesjakt.
 • Produksjonsbedrift i Gjøvik: bl.a. riving 550 m2 tak i produksjonshall, legging nye takplater. Betongsprøyting tak i produksjonshall, støping av 150 m2 betongdekke for underlag nytt Lecatak.
 • Næringsbedrift Dokka: Betongsaging og -sprøyting av byggegruber i produksjonshall
 • Sendestasjon: Tetting av lekkasjer i tak, sprøyting av polyurea over hele taket.
 • Tollbugt. Oslo: Sliping av fasadevegg
 • Hamar: Nålepigging av betongvegger
 • Ny næringseiendom Lillehammer: Sikring av byggetomt, kjerneboring totalt 7.200 hull fra Ø35 – Ø550mm, betongsaging, understøping av fundamenter, fresing og sliping betongelementer, injeksjon, vanntetting med Sikaproof.
 • P-hus Oslo: Sandblåsing av ståldragere
 • Siloer: Sandblåsing og Epoxy-behandling
 • Ny barneskole Raufoss: Kjerneboring og saging i betong.
 • Ny ambassade i Oslo: Sandblåsing 700 m2
 • Grossistlager Hedmark: Utskifting av dårlige overganger mellom gammelt og nytt bygg 150 – 200 m2.
 • Eidsiva: Betongsprøyting for sikring av løsmasser mot jernbaneskråning 65 m2
 • Midtgardsormen: Våtsprøyting av 30 m høy sjakt
 • Steinbruvann dam Oslo: Våt – og tørrsprøyting nedstrøms dam ca 150 m2
 • Vannverk i Buskerud: Kjerneboring ned til 4-12 m for sikring av dam
 • Akershus Festning: Legging av Polyuretan på ute-kjøkken.
 • Restaurantkjede: Legging av sklisikker Epoxy på kjøkken.
 • Produksjonsbedrift i GJøvik: Riving av 550m2 tak i produksjonshall, legging nye takplater. Betongsprøyting tak i produksjonshall, støping av 150 m2 betongdekke for underlag nytt Leca-tak. Sikring av 1100 m2 Leca-himling.
 • Gammel teglsteinsbygning i Gjøvik: Saging av åpninger i vegger i gammelt teglbygg, samt prosikring av bygget.

 

Copyright © 2016 - GJØVIK BETONGSERVICE